Základní škola Louny, Školní 2426, příspěvková organizace

Zaměstnanci školy

školní rok 2016/2017

 

 

Vedení školy

Jméno

Funkce

E-mail

Mgr.

BENEŠOVÁ Věra

ředitelka

reditel@8zs.ln.cz

Mgr.

ZÁKUTNÁ Alena

zástupkyně ředitele

zastupce@8zs.ln.cz

Mgr.

CVEŠPROVÁ Lenka

výchovný poradce

lenka@8zs.ln.cz
 
 

Pedagogové

Jméno

Třídnictví

Předměty

E-mail

Konzultační hodiny

Ing.

BENEŠ Karel  

Ma, Fy

Koordinátor ŠVPZV

karelb@8zs.ln.cz  

  Mgr.

Beckertová Blanka  

II. stupeň TV, VP, NP

Speciální pedagogika

Beckertova@8zs.ln.cz  

Mgr.

BENEŠOVÁ Věra  

HV

reditel @8zs.ln.cz  

Mgr.

Bitnerová Jana  

I. stupeň

bitnerova@8zs.ln.cz  

Mgr.

BLÁBOLILOVÁ Jana  

AJ, NJ, NP, VP, Kaj

blabolilova@8zs.ln.cz  

Mgr.

CVEŠPROVÁ Lenka  

Čj , Z, PČ,FG

lenka@8zs.ln.cz  

Ing.

ČERNÁ Romana  

      Př,  VP, I, CH, VZ

  ICT koordinátor, EVVO koordinátor

cernar@8zs.ln.cz  

Ing.

CHRASTNÁ Markéta  

Aj, Kaj

chrastna@8zs.ln.cz  
  JELÍNKOVÁ Zdenka  

asistentka pedagoga

jelinkova@8zs.ln.cz  

Mgr.

JIROUTKOVÁ Jitka  

 Čj, VV ,VO, PČ

Jiroutkova@8zs.ln.cz  

  Mgr.

KORFOVÁ Milana  

I. stupeň, Z

korfovam@8zs.ln.cz  

PaedDr..

KOTEK Pavel  

VV , Př , PČ, RJ

Kotek@8zs.ln.cz  

Mgr.

KŘÍŽKOVÁ Monika

 

I. stupeň

krizkova@8zs.ln.cz  

Mgr.

Larvová Lucie  

I. stupeň

Larvova@8zs.ln.cz  

Mgr.

MERUŇKOVÁ Lenka  

I. stupeň

merunkova@8zs.ln.cz  

Mgr.

NIPAUEROVÁ Jiřina  

I. stupeň

nipauerova@8zs.ln.cz  

Mgr.

Nipauerová Veronika  

I. stupeň

Speciální pedagogika

v.nipauerova@8zs.ln.cz

 

 

Mgr.

Pištorová Zuzana  

I. stupeň

Pistorova@8zs.ln.cz  

Mgr.

POTREBUJEŠOVÁ Eva  

NP

potrebujesova@8zs.ln.cz  

Bc.

PŘIBYLOVÁ Helena  

Ma, Fy,Z,

pribylova@8zs.ln.cz  

Mgr.

RAMBOUSKOVÁ Marie  

I. stupeň

rambouskova@8zs.ln.cz  

  Mgr.

RYCHTROVÁ Jaroslava  

Čj,  D

rychtrova@8zs.ln.cz  

Mgr.

ŠÁNOVÁ  Dana

-

Aj

sanova@8zs.ln.cz  
  Šefčíková Hana  

I. stupeň

sefcikova@8zs.ln.cz  
  Šefčíková Stanislava  

asistentka pedagoga

   

Mgr.

ZÁKUTNÁ Alena

-

 ČJ, VO,VP

zastupce@8zs.ln.cz  
 
 
 

Školní družina a klub

Jméno

Funkce

E-mail

ALINČOVÁ Simona

vedoucí ŠD, ŠK

alincova@8zs.ln.cz
RYCHTÁRECHOVÁ Iveta

vychovatelka

 
SVOBODOVÁ Hana

vychovatelka

svobodova@8zs.ln.cz
LINAJOVÁ Irena

vychovatelka

linajova@8zs.ln.cz
Bc. BAUEROVÁ Ladislava

vychovatelka

bauerova@8zs.ln.cz
 
 
 

Správní zaměstnanci

Jméno

Pracovní zařazení

E-mail

DOSKOČILOVÁ Daniela

školnice

 
FRÉLICHOVÁ Věra

pracovnice personální a mzdové agendy

info@8zs.ln.cz
Ing.BENEŠ Petr

ICT správce školy

petr@8zs.ln.cz
LIPŠANSKÁ Petra

hlavní účetní

lipsanska@8zs.ln.cz
FOUSKOVÁ Ilona

uklízečka

 
SUCHÁŇOVÁ Vladimíra

uklízečka, vrátná pro volnočasové aktivity

 
HAVLÍČKOVÁ Zdeňka

uklízečka

 
ŠNAJBERKOVÁ Helena

denní vrátná

 
 
 
 

Školní jídelna

Jméno

Pracovní zařazení

E-mail

DROBNÁ Lenka

vedoucí ŠJ - provozářka

drobna.jidelna@seznam.cz
KOZÁKOVÁ Monika

kuchařka

 
KRATINOVÁ Růžena

kuchařka

 
ŠPILEROVÁ Monika

kuchařka

 
     
 
 
 

zpět na hlavní stránku